Follow addiscolearning on Twitter    

Emnevisning

 • Addisco - ambassadøren for livslang læring

  ADDISCO
  Utdanningsselskapet Addisco har i 20 år levert utdanninger og kurs av høyeste kvalitet til det norske markedet. Vi identifiserer, inngår avtaler, markedsfører og fasiliteter opplæringsprogram tilrettelagt for ledere, ingeniører og tekniske funksjonærer i norsk industri.
  Vår forretningsmessige ide er å være den enkelte arbeidstakers førstevalg i sitt arbeid med å etter- og videreutdanne seg for derigjennom styrke sin ansettbarhet i et åpent arbeidsmarked.
  Addisco er ambassadør for livslang læring, vi leverer kurs og utdanninger tilrettelagt som blended learning slik at arbeidstakere kan studere ved siden av å være i fast arbeid. Den pedagogiske tilnærmingsmåten er arbeidsintegrert læring hvor flipped classroom står sentralt.
  Addisco har identifisert at tid og tilrettelegging er de to store hindrene for at arbeidstakerne skal etter- og videreutdanne seg, foruten at finansieringen av studiene må være på plass.
  Addisco setter derfor arbeidstakerens og derigjennom industriens behov og ønsker i sentrum av vår service – leveransesystem. Kursinnhold, didaktikk, leveranse etc blir da et resultat av arbeidstakerens behov og ønsker.
  Når behovene er kartlagt, finner vi det akademiske miljøet (nasjonalt eller internasjonalt) som best kan tilby opplæringen innenfor området og som kan møte våre krav til leveransen. Vi søker alltid etter samarbeid med strategiske allianser som deler vårt fokus på langsiktighet. Et viktig element i vår kontinuerlige forbedrings-arbeid er jevnlige evalueringer av kurs, faglig innhold og gjennomføringsmodeller. Både kursleverandør, Addisco og kursdeltakerne er alle med i forbedringsarbeidet.
  All undervisning hensynstar arbeidstakernes jobberfaringer. Erfaringsutvekslinger og nettverksbygging er sentrale elementer i Addiscokurs. For å få til dette må vi skape trygge og motiverende grupper. Dette oppnås best ved at ingen grupper/klasser består av mer enn 20 – 25 deltakere. Vår erfaring tilsier at vi da oppnår best erfaringsdeling og aktivitet.  Addisco tilrettelegger for fysiske samlinger og åpner nettfora hvor deltakerne deler sine erfaringer og løsninger rundt problemstillinger knyttet til det fag de studerer.
  Addisco hjelper kursdeltakerne med å tilrettelegge alle små og store gjøremål slik at opplæringen skal kunne la seg gjennomføre så enkelt som mulig. Addisco sørger for påmelding, utsendelse av litteratur, bestilling av flybilletter, hotellreservasjoner ifm samlinger, eksamensoppmeldinger etc. Alt dette for at arbeidstakeren skal få minst mulig ekstrabelastning i sine studier. Addisco kaller dette  «one-stop studying».


  • Addisco oppnår AAA rating

   Utdanningsselskapet Addisco er ratet av Bisnode, Dun & Bradstreet, til beste kredittverdighet. Vi har oppnådd AAA rating for 5. år på rad. Innen vår bransje er det kun 6 aktører som har greid tilsvarende. Ikke rart vi er stolte

   • Utdanningsselskapet Addisco

     

    Addisco er spesialister innen livslang læring. Gjennom samarbeid med meget anerkjente nasjonale og internasjonale akademiske miljøer utvikler og arrangerer vi universitets- og høgskolekurs av meget høy karakter.   Les om vår bruk av cookies her
   og våre regler for personvern her