Follow addiscolearning on Twitter    
 • Logistik 15 hp, 15 ECTS - kurset tilbys i samarbeid med Högskolan Väst, Trollhättan.
  Logistik handlar om effektiva materialflöden som är centralt för de flesta företags lönsamhet både för kunder och leverantörer. Den här kursen består av två delar och den första delen är grundläggande och ger en översikt till området med fokus på tillverkande och distribuerande företag. Den andra delen tar upp kund- och leverantörssamarbeten med fokus på kundstyrda flöden.

  Innehåll – Del 1

  • Logistiska helhetssynsättet
  • Grundläggande logistiska samband och begrepp
  • Logistiska nyckeltal
  • Analys och problemlösning kring logistikproblem
  • Olika planeringsnivåer i en organisation
  • Resurssnål logistik
  • Logistikens miljöpåverkan

  Innehåll – Del 2

  • Efterfrågestyrd logistik
  • Identifiering och förklaring av värdestyrda kundsegment
  • Beskrivning och förklaring av teorier kring innovativt förändringsarbete
  • Moderna IT-system som ger möjlighet till nya arbetssätt vid integration i försörjnings- och efterfrågekedjor

  Genomförande
  Kursen bedrivs enligt Högskolan Västs koncept arbetsintegrerat lärande. Det innebär att de inlämningsuppgifter och projektarbeten som ingår kommer att bygga på exempel som du som deltagare hämtar från ditt företag samt projektbaserade case-uppgifter.

  Nätbaserad kursform
  Kursen bedrivs huvudsakligen i nätbaserad form och kompletteras med tre helgseminarier över en hel termin. Dessa genomförs i Trollhättan och/eller i Norge. En av helgträffarna i Sverige sker vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan.

  Inspelade föreläsningar och uppgifter kommer att vara tillgängliga i Addiscos lärplattform. Viss kommunikation kommer att ske via webb-mötessystem som kan tillhandahålls av Högskolan Väst, till exempel Adobe Connect.

  Examination
  Kursen examineras genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbeten. Delar av examinationen kan ske nätbaserat. Betygsskalan är underkänd eller godkänd.
  Om du godkänns på examinationen får du förutom dina högskolepoäng också ett diplom där det framgår att du deltagit i kursen.

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester:
  Vår 2018

  Jeg ønsker å søke opptak på Logistikk 15 sp

  TEK 12: Innføring i jus for næringslivet (JUR) - Universitetet i BergenTEK 14 - Coaching (COA) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her