Follow addiscolearning on Twitter    
 • Coaching - 15 studiepoeng

  Innledning
  Studiet er utviklet for at ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter skal gis mulighet til å forbedre sin kommunikasjons- og relasjonskompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Det mellommenneskelige og lærende perspektivet i ledelse står i fokus i studiet. Dette studiet gir innsikt i hvordan man som en coachende leder kan bidra til at medarbeidere, team og virksomheter kan videreutvikle sine talenter og realisere sine mål.

  Studentene skal planlegge, gjennomføre, reflektere og dokumentere faktiske tiltak på arbeidsplassen som bidrar til læring og vekst, både for seg selv som studenter og for de som ledes på arbeidsplassen. Studentene skal utvikle handlingskompetanse gjennom å anvende strategier, metoder og verktøy fra coaching og nyere ledelsesteorier.

  Læringsutbytte
  Kunnskap

  • innsikt i grunnleggende teorier, metoder, modeller og verktøy innen coaching og ledelse
  • forståelse for hvordan en coachende lederstil kan anvendes på individ, team og organisasjonsnivå
  • redegjøre for hvordan man hjelper medarbeidere med å utvikle sitt talent og realisere sine mål gjennom myndiggjøring og selvledelse

  Ferdigheter

  • bidra til læring på individ, team og organisasjonsnivå gjennom praksis i studiet
  • utvikle evne til aktiv lytting, viser åpenhet for andres meninger og følelser, viser omsorg, og er i sand til å løse konflikter på en konstruktiv måte
  • viser evne og vilje til å løse oppgaver i fellesskap basert på gjensidig tillit og respekt

  Generell kompetanse

  • ha evne til å balansere rollen som coachende leder med andre lederroller
  • ha evne til egen refleksjon og individuell utvikling av kompetanse gjennom selvledelse
  • evne til å forstå rollen som coachende leder i egen kontekst og i ulike situasjoner

  Innhold og oppbygging
  Studiet er organisert som nettbasert fjernundervisning i kombinasjon med tre helgesamlinger. Innholdet i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidspraksis og koblingen mellom praksiserfaringer og relevant teori. Teorien skal konkretiseres og prøves ut som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av coachingkompetanse med fokus på ledelse av relasjoner.

  1. samling

  • Coaching: teorier og metoder
  • Forutsetninger for en coachende lederstil
  • Selvledelse og superledelse
  • Kommunikasjon
  • Emosjonell inteligens

  2. samling

  • Coachende lederstil og medarbeidere
  • Mestring og flow
  • Hvordan fremme læring og vekst gjennom coachende lederstil?
  • Coachingsamtaler, metoder og teknikker
  • Relasjonsbygging

  3. samling

  • Ledelsesbasert teamcoaching, utfordringer og muligheter
  • Samspill og gruppedynamikk
  • Å skape læring og vekst i team
  • Teamet som læringsarena
  • Lærende organisasjoner
  • Ledelse av endrings- og utviklingsprosjekter

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Forelesningsplan høst 2018
  Kurs1. samling2. samling3. samlingEksamen
  Coaching24. - 26. august21. - 23. september26. - 28. oktoberAnnonseres senere

  Undervisningsspråk:
  Norsk

  Arbeids- og undervisningsformer

  • Undervisning i form av forelesning, dialog, problembasert læring og erfaringsoverføring
  • Gruppearbeid
  • Gi og motta coaching og veiledning individuelt og i grupper
  • Individuelt arbeid, litteraturstudier og refleksjoner
  • Skriftlige oppgaver i form av logger, praksisdokumentasjon og refleksjonsnotater

  Obligatoriske arbeidskrav
  • Det er tre obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:
  • utarbeide og dokumentere egne utviklingsmål for emnet. Individuell skriftlig oppgave
  • planlegge og gjennomføre to samtaler hvor coaching benyttes. Arbeidskravet dokumenteres, og danner grunnlag for eksamen
  • planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt knyttet til ledelsesbasert coaching av team. Planlegging skjer i studentgrupper, og skal gjennomføres av hver student i praksis. Arbeidskravet skal dokumenteres individuelt, og danne grunnlag for eksamen

  DET ER KRAV OM OBLIGATORISK DELTAKELSE PÅ SAMLINGER. FRAVÆR UTOVER 20% VIL IKKE BLI GODTATT.

  Les mer om coaching

  Jeg ønsker å søke opptak på Coaching

  TEK 13 Logistikk (LOG) - Högskolan VästTEK 15 - Organisasjonspsykologi - Universitetet i Bergen


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her