Follow addiscolearning on Twitter    
 • Addisco samarbeider med flere akademiske miljøer om tilbud av kursenheter på høyt faglig nivå. Vi har en rikholdig portefølje av kurs på bachelornivå. Hvilke kurs vi tilbyr vil variere fra semester til semester.  Vi garanterer ikke å kunne tilby deg studieplass hvert eneste semester. Hvert semester er det flere søkere enn det er kursplasser. Du må søke opptak på kurs for hvert semester - du kan altså ikke søke deg inn på hele bachelorprogrammet.

  I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet gir Addisco sine studenter mulighet til å sette sammen kurs til en selvvalgt bachelorgrad.  Bachelorgraden er bygget opp av en breddeenhet i ledelsesfag, to fordypningsenheter i henholdsvis teknologiledelse eller personalledelse, samt et valgfag. Muligheten til å søke om selvvalgt bachelorgrad med fordypning i Teknologiledelse eller Personalledelse gis som en eksklusiv rett for studenter som studerer via Addisco.

  Krav om selvstendig arbeid 
  Ved søknad om å oppnå en selvvalgt bachelorgrad må studenten legge fram materiale som viser at et tilstrekkelig selvstendig arbeid er gjennomført. Studenten skal sette sammen mappe som består av semesteroppgavene fra minst 3 av fordypningsmodulene kombinert med et refleksjonsnotat på 3-5 sider som ser på sammenhengen mellom de tre fagområdene semesteroppgavene representerer og hvordan disse har bidratt til studentens egen utvikling og læringsprosess. Det gis ikke ekstra studiepoeng for denne mappen, men den vurderes bestått/ikke bestått basert på om studenten gjennom refleksjonsnotatet 

  • Viser grunnleggende innsikt i fagområdet (teknologiledelse eller personalledelse)
  • Har selvstendige og kritiske faglige drøftinger
  • Har ryddige redegjørelser og argumenter
  • Har god språkføring og tydelig layout
  • Viser god referansehåndtering og akademisk redelighet 

  Bachelor i ledelse med fordypning i teknologiledelse eller personalledelse

  Breddeenhet i 

  ledelsesfag 75 stp.

  • Prosjektledelse
  • Bedriftsøkonomisk analyse
  • Markedsføring

  Fordypningsenhet i Teknologiledelse

  Fordypningsenhet i Personalledelse


  Fordypningsenhet
  90 stp.

  • Total Kvalitetsledelse
  • Supply Chain Management - Logistikk
  • HMS ledelse og endring
  • LEAN ledelse
  • Strategi og virksomhetsutvikling
  • Innovasjons- og endringsledelse
  • Human Resource Management

  Forhandlinger og konfliktforståelse

  • Coaching som ledelsesverktøy
  • HMS Ledelse og endring
  • Strategi og virksomhetsutvikling
  • Innovasjons- og endringsledelse

  Valgfag

  15 stp.

  Et relevant valgfritt emne
  Et relevant valgfritt emne
  Gyldig pr. 2017

  Du kan lese mer om fag, mål og læringsutbytte i Bachelor i ledelse i dokumentet nedenfor.

Studie i Teknologiledelelse (TEK)


Les om vår bruk av cookies her
og våre regler for personvern her