Follow addiscolearning on Twitter    
 • Prosjektledelse 15 studiepoeng
  Kurset gir deg grunnleggende kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsmetode og tilnærming i forhold til forskjellige prosjekttyper og prosjektorganisasjon.

  Beskrivelse
  Kurset gir deg en helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor prosjektarbeid. Etter gjennomført kurs kan du bruke prosjektmetoden for å løse ulike oppgaver ved å identifisere og formulere problemstillinger, initiere og planlegge prosjekter, lede og bruke ulike styringsformer for å lykkes med prosjektene.

  Kurset gir deg kunnskap i hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektlederen. Videre utvikler du forståelse for hvilke verktøy og lederstiler du som prosjektleder kan bruke for å fremme måloppnåelse og arbeidsinnsats. Du lærer viktigheten av å etablere prosjektteam og kultur som gjør at prosjektet lykkes, samt hvilke metoder du kan anvende for å engasjere, inkludere og lede avhengig av oppgavens og organisasjonens særtrekk.

  Du vil utvikle kompetanse som gjør deg i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter.

  Prosjektledelse består av følgende tema:

   • prosjekt som arbeidsform - kjennetegn 
   • når prosjekt er egnet organisasjonsmåte - organiseringsformer og typer 
   • initiering og valg av prosjekter 
   • mål i prosjekter, resultatmål og effektmål og hvordan gjøre disse målbare. 
   • gevinstrealisering gjennom hele prosjektet 
   • faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus 
   • prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov - budsjett
   • fremdrift, oppfølging, endring, avvik og styring av prosjekter 
   • kommunikasjon, rapportering, evaluering og avslutning av prosjekter 
   • prosjektlederrollen – bruk av ulike lederstiler som prosjektleder 
   • utvikling, kultur og prosjektteam
   • verktøy for planlegging, organisering, styring, kontroll og ledelse av prosjekter

  Læringsmål
  Etter gjennomført kurs skal du kunne anvende et bredt spekter av metoder og verktøy for å kunne planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Her kan du lese mer om Prosjektledelse

   

   infographic_timer Ca. 420 timer antatt tidsbruk
   infographic_oppgaver 3 innsendinger gjennom kurset 
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

  Jeg ønsker å søke opptak på Prosjektledelse 15 studiepoeng

  ING 4 - Ingeniørverktøy I - Högskolan VästMPL 2 - Økonomi og usikkerhetsstyring i prosjekter - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her