Follow addiscolearning on Twitter    
 • Økonomi og usikkerhetsstyring i prosjekter 7,5 studiepoeng
  Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en innføring i økonomiske forhold i prosjekter, tar opp hvordan du skal håndtere usikkerhet, og belyser hvordan du kan bestemme og gjennomføre en hensiktsmessig kontrakts- og innkjøpstrategi.

  Beskrivelse
  Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter gir deg en forståelse for de økonomiske sidene av prosjekter, og du bli fortrolig med prinsipper, teorier og verktøy for å håndtere disse.

  Kurset gir deg innføring i usikkerhet i prosjekter, både positiv usikkerhet, eller muligheter, og negativ usikkerhet, eller risiko.

  Du skal også bli fortrolig med prinsipper, teorier og verktøy for å håndtere usikkerhet. Du vil også få en innføring om anskaffelsesprosessen i prosjekter der det er aktuelt å foreta innkjøp av varer eller tjenester.

  Økonomi- og usikkerhetsstyring består av følgende tema:

   • Prosjektøkonomi og ressurser
   • Prosjektøkonomi – budsjettering
   • Kostnadsestimering
   • Lønnsomhet
   • Nytte-kostnadsvurdering av prosjekter
   • Usikkerhet i prosjekter
   • Usikkerhet i prosjekter
   • Muligheter og risiko
   • Kilder til usikkerhet
   • Metoder for usikkerhetshåndtering
   • Kontrakter og innkjøp i prosjekter
   • Kontraktsstrategi
   • Kontraktsprosessen
   • Entrepriseformer
   • Offentlige anskaffelser

  Læringsmål
  Etter endt kurs skal du ha en begrunnet oppfatning av hvordan økonomisk beskaffenhet, usikkerhet og kontraktmessige forhold påvirker beslutning om valg av prosjektkonsept og beslutning om igangsetting av prosjekter.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Her kan du lese mer om Økonomi og usikkerhetstyring

   infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_oppgaver 3 innsendinger gjennom kursets varighet
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

  Jeg ønsker å søke opptak på Økonomi og usikkerhetstyring 7,5 sp

  MPL 1 - Prosjektledelse Høyskolen KristianiaMPL 3 - Prosjektmetodikk lean six sigma og scrum - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her