Follow addiscolearning on Twitter    
 • Organisasjonsteori 7,5 studiepoeng
  Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.

  Beskrivelse 
  Organisasjon og ledelse gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

  Emnet gir kunnskap i valg av organisasjonsform og hvordan organisasjonsutvikling og endring kan gjennomføres i praksis. Organisasjon og ledelse behandler også ulike typer leder stiler og atferd og hvordan dette påvirker organisasjonens medlemmer.

  Organisasjonsteori består av følgende tema:
  • Mål, strategi og effektivitet
  • Organisasjonsstruktur
  • Organisasjonskultur
  • Makt og konflikt
  • Omgivelser
  • Motivasjon og ytelse
  • Kommunikasjon
  • Beslutningsprosesser
  • Læring og innovasjon
  • Endring
  • Ledelse

  Læringsmål
  I dette kurset skal du få en forståelse av hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer. Du skal sitte igjen med kunnskap om hvordan mål, strategier, struktur, kultur og prosesser påvirker menneskers samhandling og atferd i organisasjonen.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Her kan du lese mer om organisasjon og ledelse

   infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

  Jeg ønsker å søke opptak på Organisasjon og ledelse 7,5 studiepoeng

  MPL 3 - Prosjektmetodikk lean six sigma og scrum - Høyskolen KristianiaMPL 5 - Ledelse - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her