Follow addiscolearning on Twitter    
 • Arbeidsrett 7,5 studiepoeng
  Arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til.

  Beskrivelse
  Arbeidsrett er et juridisk fag som handler om rettsregler i arbeidsforhold, først og fremst mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men ikke bare det: Lovgivningen stiller en rekke krav til arbeidsgivere og arbeidstakere, og offentlige organer fører tilsyn med at disse kravene blir etterlevd.

  Gjennom kurset skal du lære om hovedregler, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten. Du vil lære å kunne anvende arbeidsrettslige regler i praktiske tilfeller og fremstille arbeidsrettslige emner skriftlig, og du skal lære å forstå partsforholdene i arbeidslivet - både i den individuelle og den kollektive delen av arbeidsretten.

  Din kompetanse vil ha verdi også når det kommer endringer som ny lovgivning og ny litteratur. Kompetansen har derfor overføringsverdi til andre rettsområder.

  Arbeidsrett består av følgende tema:

  • Introduksjon til arbeidsretten – en generell plattform
  • Inn i stilling – rettsregler om etablering av arbeidsforhold
  • Rettsregler i løpende arbeidsforhold og om virkningene av at arbeidsforhold er etablert
  • Ut av stilling – rettsregler om avslutning av arbeidsforhold
  • Kollektiv arbeidsrett – rettsregler om tariffavtaler og virkningen av dem

  Læringsmål
  Når du er ferdig med Arbeidsrett, har du oversikt over reglene om likestilling og ikke-diskriminering, medbestemmelse og de ansattes representasjon. Du har også kunnskap om hovedreglene i kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Her kan du lese mer om faget Individuell arbeidsrett.

   

   infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

  Jeg ønsker å søke opptak på Arbeidsrett 7,5 studiepoeng

   
   
  MPL 5 - Ledelse - Høyskolen KristianiaMPL 7 - Operativ personalledelse - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her