Follow addiscolearning on Twitter    
 • Studie i Teknologiledelse

  Styrk din kompetanse innen ledelse, psykologi, økonomi, kvalitetsstyring, prosjektledelse, human rescource, markedsføring og logistikk. Dette er kurs som vil gi deg nye muligheter. Fire beståtte kurs fra Bachelorprogrammet gir Studie i Teknologiledelse 60 studiepoeng.

  Studie i Teknologiledelse er første avstigningsplattformen i vår Bachelorgrad. De kursene du kan velge har kurskoden TEK. Studiet er utviklet med tanke på de som allerede har noen års yrkeserfaring men som mangler formalkompetanse. Addisco i samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen har utarbeidet og tilrettelagt Studie i Teknologiledelse som gir 60 studiepoeng innenfor universitet og høgskolesystemet. Dette oppnår du med å gjennomføre og bestå fire av de tolv kursene i Bachelorprogrammet.

  Studiet består av tolv kurs a 15 studiepoeng. Hvert kurs kan tas for seg og har ett semesters varighet. Alle kursene er lagt opp som internettbasert fjernundervisning i kombinasjon med helgesamlinger.

  Ved å delta på samlingene vil du bli en del av lærende fellesskap hvor dine erfaringer og din jobbsituasjon blir direkte knyttet opp mot teori og pensum.

  Universitetet og Høgskolen benytter noen av landets fremste lærerkrefter innenfor fagfeltene på disse kursene.

  Kombinasjonen av dyktige forelesere, deltakernes erfaringer og den pedagogiske rammemodellen danner grunnlaget for disse kursene som har blitt meget anerkjent i næringslivet.

  Du kan lese mer om de enkelte kursene ved å klikke på fanen med kursnavnet lengre ned på denne siden.

  Bachelor i LedelseTEK 1: Teknologiledelse (TEK) - Universitetet i Bergen


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her