Follow addiscolearning on Twitter    
 • Bedriftsøkonomi 7,5 studiepoeng
  Bedriftsøkonomi gir deg en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger. 

  Beskrivelse
  Gjennom kurset skal du få en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og vise hvordan disse kan brukes på praktiske problemer. Videre får du innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger og ett innblikk i sammenhengen mellom økonomistyring og bedriften som organisasjon.

  Kurset vil lære deg å se sammenhengen mellom teori og praksis på det bedriftsøkonomiske feltet ut fra et ledelsesperspektiv. 

  Innføring i bedriftsøkonomi består av følgende tema:

  • Økonomi og bedrift
  • Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger
  • Økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften
  • Bedriftens kostnader
  • Kostnadsforløp og kostnadsstruktur
  • Inntektsdannelsen
  • Inntekter, kostnader og resultat - modeller
  • Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder
  • Kostnadsfordelingen
  • Kalkulasjon i industribedriften
  • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter
  • Kalkulasjon i handelsvirksomheter
  • Resultatberegning og beholdningsendringer
  • Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon
  • Kostnad - resultat - volumanalyse
  • Produktvalg
  • Investeringsanalyse

  Læringsmål
  I dette kurset skal du tilegne deg kompetanse i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, samt hvordan du kan bruke dem i praksis.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Du kan lese mer om kurset her: Bedriftsøkonomi

   

   infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

  Jeg ønsker å søke opptak på Bedriftsøkonomi 7,5 studiepoeng

  MPL 7 - Operativ personalledelse - Høyskolen KristianiaMPL 9 - Arbeidsmiljø og psykologi - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her