Follow addiscolearning on Twitter    
 • Kreativitet, innovasjon og nyskapning 7,5 sp
  Emnet handler om kreativitet og innovasjon samt utfordringen med å bygge innovative organisasjoner.

  Beskrivelse
  Kreativitet, innovasjon og nyskapning gir deg innsikt i faktorer som fremmer og hemmer kreativitet i individ, i team og i organisasjoner. I løpet av emnet vil du undersøke flere case studier av kreative organisasjoner og hvordan de strukturerer for kreativitet. Emnet øker din evne til å forstå prosessene som ligger til grunn for å generere og utvikle ideer og nyskapende løsninger, så vel som din evne til å organisere for kreativitet og innovasjon og å bygge bærekraftige kreative miljø.

  Kreativitet, innovasjon og nyskapning består av følgende tema

  • Hva er kreativitet?
  • Den kreative personen/individuell kreativitet
  • Den kreative gruppen
  • Kreative organisasjoner

  Her kan du lese mer om Kreativitet, innovasjon og nyskapning  

  Læringsmål
  Etter endt emne skal du ha lært grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi og ha fått grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder. Du skal skriftlig kunne gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien, identifisere problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak ut fra aktuell arbeidspsykologisk forskning for å håndtere disse.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider

   

   infographic_timer Ca. 210 timer antatt tidsbruk
   infographic_oppgaver 2 innsendinger gjennom kursets varighet
   infographic_maneder 18 måneder tilgang til læringsportal

  Jeg ønsker å søke opptak på Kreativitet, innovasjon og nyskapning 7,5 studiepoeng


  MPL 9 - Arbeidsmiljø og psykologi - Høyskolen KristianiaLOG 1: Logistikk - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her