Follow addiscolearning on Twitter    
 • Logistikk 7,5 studiepoeng

  Logistikk gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.

  Beskrivelse

  Logistikk gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Logistikk er et viktig fagområde for både offentlige og private virksomheter.

  Logistikk-kurset legger vekt på hvordan varestrømmen styres til virksomheter, i virksomheter og fra virksomheter. Gode kunnskaper i logistikk gir konkurransefortrinn og betydelig økt lønnsomhet.

  I samarbeid med aktører fra fagmiljøet er kurset utviklet for å gjøre deg bedre rustet til å forstå og engasjere deg i oppgaver knyttet til logistikk. Kurset ser på logistikk som prosess og på hvordan bruk av IT kan effektivisere logistikkprosessene.

  Emneoversikt

  • Introduksjon til logistikken
  • Logistikk og lønnsomhet
  • Logistikkkostnader
  • Leveringsservice
  • Innkjøp i et logistikkperspektiv
  • Lagerstyring
  • Produksjonsstyring
  • Distribusjon
  • Prestasjonsmåling/målstyring
  • Forbedringsmuligheter logistikk
  • Logistikk i et strategisk perspektiv


  Eksamen
  Eksamen er nettbasert. For å kunne gå opp til eksamen må du ha fullført kurset. 2 innsendingsoppgaver må være bestått

  Undervisningsform
  Kurset gjennomføres som internettbasert fjernundervisning på læringsplattformen AddiscoLearning.
  Kurset gjennomføres under veiledning av nettlærer med minimum høgskolelektorkompetanse.
  Gjennom tilrettelegging av lærestoff, skriftlig tekst, forelesninger, artikler, kommunikasjon mellom lærer og student, i prategrupper, diskusjonsgrupper samt i kommunikasjon og gruppearbeid studentene i mellom skal studenten tilegne seg stoffet. Det skal leveres to obligatoriske innsendingsoppgaver som blir kommentert og vurdert av veileder. Begge innsendingsoppgavene må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

  Karakterskala
  For bedømming brukes høyskolekarakterskala med bokstavkarakterer. Dvs. at A er beste karakter, og E er laveste ståkarakter.

  Pensum
  Logistikk og lønnsomhet, Universitetsforlaget, Morten Brenden.
  Logistikkledelse, Cappelen Akademisk Forlag, Stein Erik Grønland.


  Her kan du lese mer om faget Logistikk

  Jeg ønsker å søke opptak på Logistikk 7,5 studiepoeng

  MPL 10 - Kreativitet, innovasjon og nyskapning - Høyskolen KristianiaMAR 1 - Markedskommunikasjon - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her