Follow addiscolearning on Twitter    
 • Markedskommunikasjon 7,5 studiepoeng

  Beskrivelse
  Gjennom kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre bedriftens kommunikasjon med markedet. Du vil gå gjennom ulike faser og steg for å gjennomføre kommunikasjonstiltak på en strategisk måte. Et sentralt mål i kurset er at du skal forstå de grunnleggende prinsippene om hvordan markedskommunikasjon virker og påvirker kundene. Markedskommunikasjon gir deg en bred innføring i de aktiviteter og prosesser som inngår i planleggingen og gjennomføringen av bedriftens kommunikasjon med markedet.

  Markedskommunikasjon består av følgende tema:

  • Introduksjon av markedskommunikasjon
  • Kommunikasjonsrespons- og planleggingssekvensen
  • Stegene i den strategiske kommunikasjonsplanleggingen
  • Hvordan markedskommunikasjon påvirker kunden
  • Ulike taktiske virkemidler og valg av markedskommunikasjon
  • Grunnleggende prinsipper for påvirkningsteori
  • Betydningen av kreativitet i kommunikasjonsløsninger
  • Effekten av nye medier, sosiale kanaler som for eksempel Facebook
  • Taktiske promosjonstiltak
  • Sammenhengen mellom markedskommunikasjon og de andre virkemidlene i markedsføringsmiksen

  Læringsmål
  Etter gjennomført emne skal du være i stand til å planlegge kommunikasjonstiltak rettet mot bestemte målgrupper. Det betyr at du skal kunne velge kommunikasjons målgruppe og forstå målgruppens beslutningsprosess, posisjonere budskapet i markedet, velge relevante budskap, utvikle en kommunikasjonsstrategi, velge kommunikasjonsmål og fatte beslutninger om egnet valg av mediekanaler.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Her kan du lese mer om faget Markedskommunikasjon

  LOG 1: Logistikk - Høyskolen KristianiaMAR 2 - Merkevareledelse - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her