Follow addiscolearning on Twitter    
 • Forbrukeratferd 7,5 studiepoeng
  Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker.

  Beskrivelse
  Forbrukeratferd gir deg en forståelse for hvilke prosesser individet går gjennom ved kjøp av en vare eller tjeneste. Du skal også få forståelse for hvordan individets behov og motiver påvirker forbrukeren før, under og etter kjøpet.


  Kurset fokuserer på hvordan individet lærer og bearbeider informasjon, og hvordan dette påvirker forbrukerens oppfatning av varen eller tjenesten. Det vil bli lagt vekt på psykologiske og økonomiske teorier knyttet til forbrukeratferd.

  Kurset skal gjøre deg i stand til å bruke kundeinnsikt og teorier om forbrukeratferd i praktisk markedsføring. Herunder skal du kunne analysere hvordan endringer i markedsføringsmiksen for produkter og tjenester potensielt kan påvirke forbrukerne og deres atferd.

  Forbrukeratferd består av følgende tema:

  • Introduksjon til forbrukeratferd
  • Segmentering av forbrukeren
  • Forbrukernes beslutningsprosess
  • Motivasjon og personlighet som drivkraft i konsum
  • Persepsjon
  • Læring og kunnskap
  • Holdninger og holdningsendringer
  • Familie, venner og referansegrupper
  • Sosiale klasser og forbrukeratferd
  • Kultur og subkultur
  • Adopsjon av innovasjoner

  Læringsmål
  Etter kurset vil du være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i hvordan markedsføring kan påvirke forbrukerne. Du vil også mestre kritisk refleksjon over konsum og forbruk som en utfordring i det moderne samfunn.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Her kan du lese mer om faget Forbrukeratferd

  MAR 2 - Merkevareledelse - Høyskolen KristianiaMAR 4 - Digital markedsføring - Høyskolen Kristiania


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her