Follow addiscolearning on Twitter    
 • Digital Markedsføring 7,5 studiepoeng
  Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets.

  Beskrivelse
  Digitale kanaler som websider, sosiale medier og mobilapper er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes må bedriften planlegge de digitale kommunikasjonsaktivitetene på en hensiktsmessig måte.

  Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvilke digitale løsninger som eksisterer, hvordan de fungerer, og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Generelt kan vi si at digital markedsføring er en kanalstrategi i den forstand at vi i hovedsak konsentrerer oss om distribusjon og kommunikasjon.

  I dette kurset tar vi for oss digital kommunikasjon. Du vil lære å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne lage skisser til løsninger for digital markedsføring.

   

  Læringsmål
  Digital markedsføring vil gi deg kunnskap om web marketingmix, og om hvorfor nettet ikke bare er en kanal med en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets.

  Gjennomføring
  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

  Her kan du lese mer om faget Digital markedsføring

  MAR 3 - Forbrukeratferd - Høyskolen KristianiaMaster of Business Administration


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her