Follow addiscolearning on Twitter    
 • Beskrivelse
  Addisco i samarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier og Heriot-Watt University tilbyr vi et Master of Business Administration studie av topp internasjonal klasse.
  Har du ambisjoner om en lederstilling vil MBA være et naturlig valg for din karriereutvikling. Vår MBA er spesielt tilrettelagt for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å studere ved siden av å være i jobb.

  Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

  MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.

  Studiet er krevende, og du får ingen MBA fra Heriot-Watt University uten å legge ned et stort arbeid. Belønningen kommer ved at du blir attraktiv i arbeidsmarkedet. Tilbakemeldingen fra tidligere studenter er at en MBA fra Heriot-Watt er en respektert kvalifikasjon i næringslivet og at den bidrar til å åpne de rette dørene.

  Opptakskrav
  Formelt opptakskrav er bachelorgrad (180 studiepoeng) eller godkjent realkompetanse (være 25 år eller eldre og inneha minimum 5 års yrkeserfaring med noe lederansvar).

  Søknadsprosedyre 
  FLT medlemmer har to søknadsfrister i året, 01. juni og 01. november. Dette gjelder både for støtteordning og opptak til kurs. Det gjøres oppmerksom på at man må søke FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning for hvert semester/kurs. Støtte gis til 1 - 2 fag hver gang. Det er ingen garanti for fortløpende støtte for hele studiet.

  Du må først sende inn søknad til støtteordningen, dette gjøres via Addiscos søkeportal  Når din søknad er godkjent for støtte vil Addisco sørge for at du mottar all nødvendig informasjon og veiledning for videre søknad til opptak på studie/kurs.

  Fagplan
  Studiets oppbygging består av 7 obligatoriske kursenheter og 2 valgfrie kurs. Hvert kurs har 7,5 studiepoengs arbeidsmengde og avsluttes med en skriftlig eksamen.


  MBA kursoversikt
  Fag Med helgesamlinger     Nettstudier
  EBS 1 - Organisational behaviour        Høstsemesteret Høst og vår
  EBS 2 - Project management Vårsemesteret Høst og vår
  EBS 3 - Economics Vårsemesteret Høst og vår
  EBS 4 - Accounting Høstsemesteret Høst og vår      
  EBS 5 - Marketing Høstsemesteret Høst og vår
  EBS 6 - Finance Høstsemesteret Høst og vår
  EBS 7 - Strategic planning Vårsemesteret Høst og vår
  EBS X - Elective units Ingen samlinger Høst og vår  MAR 4 - Digital markedsføring - Høyskolen KristianiaEBS 1 - Organisasional Behaviour - Edinburgh Business School


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her