Follow addiscolearning on Twitter    
 • Organisasjonsatferd
  En organisasjon må hele tiden tilpasse seg endringer i konkurransemiljøet. Effektiviteten avhenger av arbeidsstyrkens motivasjon og atferd.

  For å utnytte arbeidsstyrkens ferdigheter på best mulig måte, må organisasjonen tilby de rette insentivene, utvikle effektive team, utforme et attraktivt arbeidsmiljø og håndtere dynamikken som oppstår ved organisasjonsendringer.

  Temaer

  • Grunnleggende prinsipper ved ledelsesrelatert organisasjonsatferd
  • Stress og trivsel på jobben
  • Moderne teorier om motivasjon
  • Organisasjonsstyring og belønningssystemer
  • Jobbdesign og arbeidstakeres reaksjoner på arbeid
  • Arbeidsgruppedynamikk og gruppebasert problemløsning
  • Innflytelsesprosesser i organisasjoner: makt, politikk og lederskap.
  • Organisasjonsdesign og nye tjenestedrevne organisasjoner
  • Omstillingsledelse: organisasjonskultur og endring

  Gjennomføring
  Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

  Samlinger/forelesninger
  Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes 15. – 16. september og andre samling gjennomføres 10. – 11. november. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

  Tidsbruk
  Organisasjonsatferd er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
  Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

  Eksamen
  05. desember, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

  Kurset inngår i følgende studium
  Organisasjonsatferd kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

  MBA studieinformasjon
  MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.


  Master of Business AdministrationEBS 2 - Project Management - Edinburgh Business School


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her