Follow addiscolearning on Twitter    
 • Markedsføring
  I svært konkurransedyktige markeder kan et produkts eller en tjenestes suksess eller fiasko avgjøres av beslutningene du tar med hensyn til markedsføring. Dette kurset hjelper deg å ta de riktige beslutningene.

  Kurset vil også hjelpe deg med å utvikle og implementere markedsføringsstrategier og -programmer som utnytter firmaets situasjon på best mulig måte.

  Temaer

   • Markedsføringsledelsesprosessen
   • Bedriftsstrategier og strategienes markedsføringsimplikasjoner
   • Forretningsstrategier og strategienes markedsføringsimplikasjoner
   • Miljøanalyse: verktøy for å identifisere attraktive markeder
   • Bransjeanalyse og konkurransefortrinn
   • Forstå forbrukernes kjøpsatferd
   • Forstå organisasjonsmarkedene og kjøpsatferd
   • Måle markedsmulighetene: prognoser og markedsundersøkelser
   • Markedssegmentering og målrettet markedsføring
   • Posisjonering
   • Produktbeslutninger
   • Beslutninger om prising
   • Beslutninger om distribusjonskanal
   • Beslutninger om integrert markedsføring
   • Markedsføringsstrategier ved etablering på nye markeder
   • Markedsføringsstrategier for vekstmarkeder
   • Markedsføringsstrategier for modne og fallende markeder
   • Organisering og planlegging for å oppnå effektiv gjennomføring
   • Måle og levere markedsføringsresultater

  Gjennomføring
  Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

  Samlinger/forelesninger
  Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes 15. – 16. september og andre samling gjennomføres 10. – 11. november. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

  Tidsbruk
  Marketing er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
  Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

  Eksamen
  04. desember, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

  Kurset inngår i følgende studium
  Marketing kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

  MBA studieinformasjon
  MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.  EBS 4 - Accounting - Edinburgh Business SchoolEBS 6 - Finance - Edinburgh Business School


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her