Follow addiscolearning on Twitter    
 • Finance
  Forskjellige investeringsprosjekter genererer forskjellige kontantstrømmer og forskjellige risikonivåer. Problemet er at bedriftene må velge blant konkurrerende alternativer med hensyn til hvor de skal bruke midlene, siden de vanligvis har begrenset tilgang på kapital.

  Finansielle verktøy gjør det mulig å redusere en forvirrende rekke av kontantstrømmer spredt over flere tidsperioder, til netto nåverdier som er enklere å sammenligne. Disse verktøyene gjør det mulig å anvende økonomiske effektivitetsprinsipper på en streng måte.

  Finansielle konsepter kobler også selskapsdrift og kapitalmarkedene. Det er umulig å forstå aksjemarkedets atferd uten å ha en forståelse for prinsippene bak finansanalyse.

  Temaer

  • Grunnleggende ideer, omfang og finansverktøy
  • Grunnprinsippene ved et selskaps investeringsbeslutninger
  • Inntjening, overskudd og kontantstrøm
  • Investeringsbeslutninger
  • Beregning av kontantstrømmer
  • Investeringsanalyse
  • Risiko og selskapenes investeringsbeslutninger
  • Selskapenes utbyttepolitikk
  • Selskapenes kapitalstruktur
  • Driftskapitalstyring
  • Internasjonal finansstyring
  • Opsjoner, formidling, derivater og finansieringsteknikk

  Gjennomføring
  Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

  Samlinger/forelesninger
  Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes 15. – 16. september og andre samling gjennomføres 10. – 11. november. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

  Tidsbruk
  Finance er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
  Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

  Eksamen
  Dato ikke bestemt, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

  Kurset inngår i følgende studium
  Finance kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

  MBA studieinformasjon
  MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.  EBS 5 - Marketing - Edinburgh Business SchoolEBS 7 - Strategic planning - Edinburgh Business School


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her