Follow addiscolearning on Twitter    
 • Strategic planning
  En leders største utfordring er å finne mening i et vidt spekter av informasjon, og bruke verktøy og teknikker som egner seg når de skal drive organisasjonen gjennom et komplekst og stadig skiftende konkurransemiljø.

  Kompleksiteten i det virkelige liv kan struktureres som en prosess som involverer målsetting, analyse av konkurranseposisjonen, valg av strategi, implementering av strategien og tilpasning til tilbakemeldinger over tid.

  Strategisk planlegging handler først og fremst om å kunne tenke effektivt, og bruk av den strategiske prosesstilnærmingen krever også god forståelse for de andre kjerneområdene.

  Temaer

   • Innføring i strategi, planlegging og struktur
   • Utforming av den strategiske planleggingsprosessen
   • Selskapets mål
   • Selskapet og økonomien
   • Selskapet og markedet
   • Internanalyse av selskapet
   • Strategivalg
   • Implementering og evaluering av strategier

  Gjennomføring
  Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

  Samlinger/forelesninger
  Helgesamlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler i Oslo. Det gjennomføres to forelesingshelger Første samling avholdes xx. – xx. måned og andre samling gjennomføres xx. – xx. månedr. Helgene er intensive med åtte timer både lørdag og søndag (kl 9-17). Undervisningen foregår på engelsk, og all litteratur er på engelsk.

  Tidsbruk
  Strategic planning er kalkulert til å ha en arbeidsmengde på ca. 200 arbeidstimer. Kurset gir 10 studiepoeng.
  Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans.

  Eksamen
  xx. måned, 3 timers skriftlig oppmøteeksamen. Eksamen kan avlegges i Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger.

  Kurset inngår i følgende studium
  Strategic planning kan inngå i studiet Master of Business Administration som tilbys av Heriot-Watt University Edinburgh.

  MBA studieinformasjon
  MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden.  EBS 6 - Finance - Edinburgh Business SchoolArbeidslederstudiet 30 studiepoeng - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her