Follow addiscolearning on Twitter    
 • Arbeidslederstudiet er et tilbud fra Addisco i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet som retter seg primært mot FLT medlemmer som er underlagt arbeidslederavtalen. Studiet er ment å styrke kompetansen til hver enkelt  slik at du blir tryggere i utøvelsen i rollen som arbeidsleder. 

  Variabel

  Tekst

  Målsetting

  Gjennom kompetanseheving innenfor sentrale fagområder skal vi styrke deltakeren i rollen som utøvende dyktig Arbeidsleder

  Leverandør

  Høgskulen på Vestlandet

  Tittel

  Arbeidslederstudiet

  Arbeidsmengde

  30 sp – 4 fag a 7,5 sp

  Varighet

  2 semestre, start januar 2019 – slutt desember 2019

  Studiet består av følgende Kurs

  1. Organisasjon og ledelse

  2. Økonomi

  3. Gruppe og teamledelse

  4. Konflikthåndtering

  Oppmelding

  Deltakeren blir oppmeldt til hele studiet

  Undervisningsmetode

  Forelesninger, oppgaver, veiledning og gruppearbeid. 2 helgesamlinger pr fag. Totalt 4 samlinger pr semester

  Antall deltakere

  Inntil 20 stk

  Kan inngå i

  Kursene kan påbygges slik at de kan inngå i Bachelorgraden. NB! Påbyggingskurs vil bli tilbudt som ren fjernundervisning.

  Målgruppe

  Arbeidsledere FLT

  Ytterligere informasjon om programmet

  Per.hegli@flt.no

  Studiets oppbygging
  Arbeidslederstudiet består av fire fag som hver utgjør 7,5 studiepoeng. Hvert fag er utdypet beskrevet i dokumentet nedenfor. Etter endt studiet kan du ta videre påbyggingskurs slik at grunnstudier og påbyggingsstudier samlet gir innpass i bachelorprogrammet. EBS 7 - Strategic planning - Edinburgh Business SchoolAgile metoder 7,5 studiepoeng - Högskolan Väst


Les om vår bruk av cookies her
og våre regler for personvern her