Follow addiscolearning on Twitter    
 • Agile metoder er spesielt rettet mot deg som arbeider med forandringsarbeid og som jobber i prosjekter. Kurset er en solid videreutdanning for deg som allerede har gjennomført kurs i prosjektledelse og/eller Lean. 

  Den smidige arbeidsformen stammer fra IT og systemutvikling og er basert på helt nye måter å tenke på og hvordan man jobber i prosjekter. Agile betyr smidig eller fleksibel. Agile inkluderer metoder som støtter et stadig skiftende arbeidsliv, og kurset gir deg oversikt over de ulike metodene. Kurset gir deg kunnskap om likheter og forskjeller mellom tradisjonelle prosjektmetoder og smidige prosjektmetoder og viser koblingen til Lean som har ulik tilnærming og verdier. Du får kunnskap om hvordan du kombinerer og integrerer de ulike metodene for å drive prosjekter i ulike arbeidsforhold. Agile-metoder kan med hell integreres i en tradisjonell prosjektmodell, men er også egnet for oppgaver og problemløsning i vanlige operasjoner.

  Kurset er rettet mot prosjektledere, prosjektmedarbeidere og linjeledere, men passer også for andre målgrupper som arbeider med endring og forbedring. Nøkkelord er samhandling, samarbeid, kundeorientering og hurtig respons på endringer. Bruk av fleksible metoder er egnet for organisasjoner som arbeider i henhold til beste praksis prinsippet.

  Innhold

  • Agile utvikling og historie
  • Verdigrunnlaget i Agile metoder
  • Organisasjon og roller for Agile-prosjekter
  • Agile verktøy og metoder i store og små prosjekter
  • Lean, Agile, Scrum og Kanban - hvordan henger det sammen?
  • Gjør Agile til din metode - et rammeverk og ikke et regelverk
  • Fleksibelt lederskap i Agile-prosjekter
  • Selvorganiserte team

  Undervisning
  Forelesningene vil foregå hos Högskolan Väst i Trollhättan. Oppstartssamlingen i form av et Skypemøte vil foregå i uke 11. Første samling vil være helgen 29. - 31. mars og andre samling avholdes 24. - 26. mai.

  Søk opptak på Agile-metoder 7,5 sp.

Arbeidslederstudiet 30 studiepoeng - Høgskulen på Vestlandet


Les om vår bruk av cookies her
og våre regler for personvern her