Follow addiscolearning on Twitter    
 • HMS 15 studiepoeng
  Kurset fokuserer på hvordan HMS-kultur kan ledes og endres i en organisasjon. Hovedtema blir fra fagområdene ledelse og økonomi, og fra lov- og avtaleverk som er sentralt i HMS-sammenheng.

  Kurset fokuserer på samspillet mellom nivåene: individ, organisasjon og samfunn. Forståelsen av dette samspillet er avgjørende i utviklingen av en HMS-kultur.

  Kurset vil  bidra til ledelse og endring av god HMS-kultur i organisasjoner.

  Mål
  Deltakerne skal:

  • få en bred innføring i fagområdene ledelse og økonomi i HMS
  • få forståelse for og innsikt i samspillet mellom individ, organisasjon og samfunn og i hvilken grad dette kan påvirke HMS-kulturen i en virksomhet
  • kunne vurdere og iverksette HMS-strategier i egen virksomhet

  Innhold
  Ledelse:

  • Ledelse av gode rutiner og nødvendig endring
  • Ledelsesformer og ledelsesteknikker
  • Profesjonalisering av HMS-arbeidet

  Økonomi:

  • Nytte-kostnadsanalyser
  • Lønnsomhet
  • Ressursbruk

  Lov- og avtaleverk:

  • HMS: Lover og forskrifter
  • Samspill: Individ, organisasjon og samfunn i HMS-kultur
  • HMS-arbeid i organisasjons- og økonomifaglig kontekst
  • Tillit og etikk som forutsetninger for HMS-forbedringer og ledelse av dette

  Kurset inngår i:
  Kurset inngår i Studiet i Teknologiledelse og  i Bachelor i Ledelse.

  Neste undervisningssemester:
  Vår 2018

   

  Jeg ønsker å søke opptak på HMS ledelse og endring 15 sp

  TEK 4: Total Kvalitetsledelse (TKL) - Høgskulen på VestlandetTEK 6: Lean Ledelse (LEAN) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her