Follow addiscolearning on Twitter    
 • LEAN 15 studiepoeng
  Etter å ha fullført kurset Lean ledelse skal kandidatene kunne bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder og beherske grunnleggende metoder som kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, verdistrømskartlegging, styring og bruk av produksjonstavler og daglig målstyring.

  De skal kunne beherske ulike lederroller i virksomheter med "LEAN kultur" og bidra aktivt i videreutvikling av virksomheter basert på prinsippene i Lean og på selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap gjennom bruk av internett, litteratur og gjennom kontakt med andre aktuelle fagmiljøer.

  I kurset gjennomgås:

  • Lean prinsippene og styringsprosessene i virksomheter.
  • Verktøy, systemer for analyser, optimal utvikling og styring av prosesser etter prinsippene i Lean.
  • Lean tenkning i ulike type virksomheter.
  • Prosjektbasert produksjon av produkter og tjenester (konstruksjon, bygg og anlegg, engineering, offentlige - og bank og forsikringstjenester, administrasjon osv.).
  • Lean innovasjons- og produktutvikling. (Knowledge based product development KBD)

  Kurset er bygd opp som en kombinasjon av nettstudium og fire obligatoriske samlinger (torsdag - lørdag / fredag - søndag). Tre av samlingene foregår ved Høgskulen på Vestlandet, mens en samling vil bli lagt et annet sted i Norge. Det kreves forkunnskaper tilsvarende kurset Total kvalitetsledelse 15 studiepoeng.

  Neste gjennomføring
  Vår 2019

  Les mer om Lean ledelse

  Jeg ønsker å søke opptak på Lean Ledelse 15 sp

  TEK 5: HMS - ledelse og endring (HMS) - Høgskulen på VestlandetTEK 7: Bedriftsøkonomisk analyse (BØK) - Høgskulen på Vestlandet


  Les om vår bruk av cookies her
  og våre regler for personvern her