Follow addiscolearning on Twitter    

Nyheter

Masterutdanning - nytt kurs høsten 2018 - Organisasjonsatferd

 
Bilde av Per Hegli
Masterutdanning - nytt kurs høsten 2018 - Organisasjonsatferd
av Per Hegli - Wednesday, 30 May 2018, 11:11
 

NYHET: ORGANISASJONSATFERD 
I samarbeid med Edinburgh Business School og Høyskolen Kristiania har Addisco gleden av å tilby et helt nytt kurs innenfor emnet Organisasjonsatferd. 

Kurset passer for deg som
jobber med ledelse eller har ambisjoner om å lede en avdeling/team. En organisasjon må hele tiden tilpasse seg endringer i konkurransemiljøet. Effektiviteten avhenger av arbeidsstyrkens motivasjon og atferd. For å utnytte arbeidsstyrkens ferdigheter på best mulig måte, må organisasjonen tilby de rette insentivene, utvikle effektive team, utforme et attraktivt arbeidsmiljø og håndtere dynamikken som oppstår ved organisasjonsendringer. 

Gjennomføringsmodell
Organisasjonatferd tilbys som et selvstendig kurs men inngår også som en obligatorisk enhet på 10 studiepoeng i studiet Master in Business Administration. Kurset er lagt opp som nettbasert fjernundervisning i kombinasjon med 2 helgesamlinger i Oslo. All pensum og oppgaveløsning foregår på engelsk, samlingene vil bli undervist på engelsk.

Opptakskrav
Formalkravet for opptak er en bachelorgrad, alternativt realkompetanse - det vil si være over 25 år og inneha minst 5 års yrkeserfaring.

FLTs støtteordning for EVU
FLT medlemmer med tariffavtale som gir rettigheter i støtteordningen får finansiert kurset.

Opptak
Ta kontakt med Per Hegli per.hegli@flt.no for mer informasjon. Søknadsfristen for FLT medlemmer vil være 20. mai og det er 10 studieplasser. Kursstart vil være medio september. Se forøvrig vedlegg for mer informasjon om kurset.

Mer om Addiscos nye samarbeidspartner
Heriot Watt University's etter- og videreutdanningsfakultet Edinburgh Business School (EBS), tilbyr høyere akademiske studier. De ønsker å være ledende internasjonalt innen forskning, og er et av Storbritannias topp 35 universiteter. 

Les utfyllende informasjon om Organisasjonsatferd

Les utfyllende informasjon om Masterstudiet  

Søk opptak på organisasjonsatferd
Les om vår bruk av cookies her
og våre regler for personvern her