Follow addiscolearning on Twitter    

Nyheter

Innføring i juridiske emner

 
Bilde av Per Hegli
Innføring i juridiske emner
av Per Hegli - Thursday, 6 June 2013, 12:51
 

KURSET ER FULLTEGNET!
I høstsemesteret 2013 arranger vi i samarbeid med Universitetet i Bergen, kurset Innføring i juridiske emner 15 sp. Kurset er i utgangspunktet en del av vår MBA program, men passer også godt for deg som vil ha en grundig innføring i jus - for mer om innhold se vedlegg.

Da kurset har avvikende søknadsfrist, må søknad være oss i hende innen 27. mai. Søknadsskjemaet - Søknad om opptak på kurs i Addiscos regi - finner du under menyvalget Våre tilbud.

Det er begrenset med plasser og MBA studenter har forrang til kursplass. Husk søknadsfrist 27. mai.