Follow addiscolearning on Twitter    

Nyheter

Addisco har inngått ny Intensjonsavtale

 
Bilde av Nina Henriksen
Addisco har inngått ny Intensjonsavtale
av Nina Henriksen - Tuesday, 24 April 2012, 13:10
 

Addisco har inngått Intensjonsavtale med Stockholms Universitet, Institutt for Datateknikk og Systemvitenskap (heretter kalt DSV).

Vi er enige om å gi en formell anerkjennelse av samarbeidet mellom DSV og Addisco samt å forbedre IKT-utdanning, forsknings-og utviklingsaktiviteter i neste årene.

Læringssystemer er en viktig del av nettbasert utdanning og både Addisco og DSV har en felles interesse i åpen kildekode og samarbeid på dette feltet. Addisco og DSV vil i fellesskap utvikle og forbedre de plattformene som brukes til utdanning. Dette innebærer blant annet utveksling av ideer og muligheter.

Addisco har under denne avtalen, mulighet til å tilby kurs og programmer fra DSV.

DSV driver omfattende forskning på området fleksibel læring og fjernundervisning. DSV og Addisco vil etterstrebe å benytte data fra både DSV og Addisco for forskningsformål uavhengig eller i felles prosjekter.Les om vår bruk av cookies her
og våre regler for personvern her