Special kurs

Högskolan Väst

7,5 Studiepoeng

1/2

Agile strategi og metodikk

Dagens markeder er preget av dynamiske og raske endringer. Det er derfor en avgjørende suksessfaktor at organisasjoner har evnen til å tilpasse seg og handle fleksibelt for å møte endrede krav og markedstrender. Dette høyskolekurset er skreddersydd for å gi deg nødvendig innsikt i og verktøy for å navigere i denne komplekse virkeligheten.

I løpet av kurset vil vi utforske hvordan Agile-prinsipper kan brukes på team- og organisasjonsnivå for å fremme innovasjon, øke effektiviteten og optimalisere resultater. Vi skal undersøke hvordan Agile metoder, som Scrum og Kanban, kan brukes for å skape en adaptiv og responsiv bedriftskultur.


Photo by Frank Leuderalbert on Unsplash

Innhold
Kurset gir en introduksjon til Agile strategi og metodikk. Kurset går gjennom hva Agile arbeidsmetoder er, vanlige modeller og metoder og sammenligner dem med tradisjonelle arbeidsmetoder.

Temaer:
• Agile prinsipper og Agile Manifesto
• Agile metoder og modeller, f.eks. Scrum og Kanban
• Kobling mellom Lean og Agile
• Agile prosjektledelse kontra tradisjonell
• Roller, ansvar og mandater i Agile organisasjoner
• Organisering av team
• Lederskapsmodeller, f.eks. “Servant Leadership”
• Agile transformasjon
• Skalering av Agile metoder

Gjennomføring:
Högskolan Västs konsept med arbeidsintegrert læring har som mål å integrere teori og praksis på ulike måter i undervisningen. Målet er at deltakeren kan anvende ny kunnskap på problemområder innenfor egen virksomhet etter endt kurs.
Kurset består av to helgesamlinger på Högskolan Väst og fire webinarer/forelesninger på nett.
Før hver webinar forventes det at du forbereder deg ved å ta del i kurslitteraturen samt materiell og spørsmål som publiseres på kursets læringsplattform.