Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 sp Studiepoeng

1

Foredragsholder: Tatevik Harutyunyan

Digital organisasjon og ledelse

Er du nysgjerrig på organisasjon og ledelse i en digital tidsalder?
Ønsker du å forstå og analysere endringene digital teknologi medfører for organisatoriske strukturer, samarbeid, og lederskap?

Innhold

I dette emnet vil du dykke ned i hvordan digital teknologi påvirker organisasjoner på ulike områder, fra innovasjoner innen produkter og tjenester til grunnleggende endringer i organisatoriske prosesser, samarbeidsformer, og lederroller.

I løpet av kurset vil du blant annet få kunnskap og forståelse av sentrale tema, teorier, og problemstillinger knyttet til:

  • hvordan digital teknologi påvirker endringer i organisasjoner
  • digital teknologi og digitale løsninger som kan påvirke organisasjonen i seg selv og dens atferd og verdiskapning

Du utvikle ferdigheter og generell kompetanse til å:

  • forklare og diskutere hvordan digital teknologi påvirker organisasjoner
  • kritisk reflektere over relevante teorier knyttet til organisasjon, ledelse og digitalisering
  • reflektere over og analysere praktiske problemstillinger i lys av relevante teorier og grunngi sine valg
  • jobbe både selvstendig og i team med arbeid knyttet til både praktiske problemstillinger, og presentere resultatene av slikt arbeid i muntlig og skriftlig form
  • kommunisere med både spesialister innen feltet og andre om relevante temaer
  • bruke relevant litteratur til å undersøke aktuelle problemstillinger

Undervisning
I løpet av kurset vil du bli eksponert for en kombinasjon av forelesninger, videoer, og seminarer ved Høgskulen på Vestlandet sin campus i Bergen. Aktiv deltakelse er en nøkkelkomponent, og du vil få erfaring med gruppepresentasjoner og kritisk diskusjon.

Obligatorisk arbeidskrav
En skriftlig innlevering og en muntlig presentasjon

Vurderingsform/eksamen
Hjemmeeksamen over 10 dager alene eller i grupper på inntil tre studenter – 100 %

Karakterskala A – F, der F er ikke bestått.