Special kurs

Högskolan Väst

7,5 Studiepoeng

1/2

Kunstig intelligens

I kurset vil du lære hvordan du ved hjelp av kunstig intelligens (KI) kan kvalitetssikre produksjonen gjennom KI-basert overvåking, og avdekke vedlikeholdsbehov på produksjonsutstyret gjennom metoder for forutsigbart vedlikehold.

Kurset har også et menneskesentrert KI-perspektiv. Det menneskesentriske perspektivet innen kunstig intelligens fokuserer på å utvikle KI som ikke bare er effektive og nøyaktige systemer, men også sensitive og tilpasningsdyktige til menneskelige behov, verdier og preferanser. Dette perspektivet setter mennesker i sentrum av KI-utviklingen og tar hensyn til etikk, sikkerhet, inkludering og brukervennlighet.

Kurset gjennomføres som et praktisk case/prosjekt hvor du ut fra dine erfaringer/jobb foreslå en prosess som kan forbedres ved hjelp av kunstig intelligens .

Innhold:

Grunnleggende programmering
Introduksjon til de verktøy som benyttes i kurset

Maskinlæring
Grunnleggende KI metoder for datadrevet modellering

Integrering av industriell IoT (Internet of Things)
Sammenkopling  av maskiner og sensorer for å skape ett nettverk av intelligente enheter som kommuniserer og samarbeider i sanntid

Prediktivt vedlikehold
Bruk av KI til å forutse vedlikeholdsbehov

Menneskesentrert KI-perspektiv
Designe KI-system som har menneskesentrert tilnærming

Kursgjennomføring
Kurset gjennomføres som nettstudium i kombinasjon med to samlinger ved Högskolan Väst (HV) i Trollhättan. Kurset består av forelesninger, dataøvninger og seminarer og obligatoriske nettmøter. Arbeidsintegrert læring som pedagogisk modell vil anvendes i hele kurset. Det betyr fokus på knytte teori opp mot deltakernes praksis i alle deler av undervisningen. Målet er at deltakerne skal tilegne seg ny kunnskap innen kunstig intelligens som de skal kunne anvende på egen arbeidsplass. Deltakelse på nettsamlinger og oppmøtesamlinger er obligatorisk.

Eksamen
Det vil være en skriftlig prosjektoppgave samt en muntlig presentasjon. Ved bestått eksamen får du foruten eksamenspapirer på 7,5 hp også et diplom som beviser bestått kurs.

Språk
Engelsk og svensk

Forkunnskaper
Fagskole eller allmennfaglig vgs.