Nettbasert kurs

Högskolan Väst

3,5 Studiepoeng

1/2 semester

Lean som strategi

I mer enn 40 år har Leans ledelsesfilosofi eksistert i Norden. Det startet i produksjonsindustrien, men de siste 20 årene har det også blitt brukt i service- og servicesektoren, i myndigheter, kommuner i helsevesenet og på flere andre områder.
I løpet av denne tiden er det forsket mye på effektene Lean har på driften. Denne forskningen viser at det finnes en rekke tolkninger og anvendelser. Nyere forskning har i økende grad fokusert på den menneskelige og atferdsmessige siden av Lean. Det handler veldig mye om hvordan Lean-prinsippene påvirker hvordan organisasjonen drives. Hva gjør de vellykkede organisasjonene vellykkede?
Dette kurset gir en dypere forståelse av hvordan Lean som strategi fører til læring hos individet og skaper en lærende organisasjon. Organisasjoner som bruker tankegangen bak Lean og skaper denne læringen, er vanligvis mer vellykkede enn de som bare bruker Lean-verktøyene. I dette kurset skal vi studere de underliggende forskjellene og årsakene til vellykket anvendelse av Lean. Kurset er på et kontinuerlig nivå og er rettet mot de som allerede har litt kunnskap og erfaring med å jobbe med Lean.

Læringsmål

  • Forstå hvordan Lean-strategier bidrar til innovasjon og bærekraftig vekst
  • Kunne forklare hvordan Lean-strategier fører til (bærekraftig) utvikling av organisasjoner og mennesker
  • Beskrive effekten av mekanisk kontra strategisk bruk av Lean-verktøy
  • Forståelse og praktisk anvendelse av Lean-basert coaching

Litteratur

  • The Lean Strategy, Balle, Jones, Chaize, Fiume
  • Trenches, Jeffery K Liker. James K Franz

Forkunnskaper

Lean ledelse 15 studiepoeng eller Total kvalitetsledelse 15 studiepoeng eller Logistikk og Supply Chain management 15 studiepoeng eller kurs med tilsvarende innhold.

Implementering og pedagogikk

Kurset gjennomføres i henhold til University Wests konsept om arbeidsintegrert læring, som har som mål å integrere teori og praksis på forskjellige måter i kurset.