Master kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Strategic marketing

Filosofien som ligger til grunn for dette kurset er at markedsføringsorienterte selskaper setter kundene først, er innrettet på langsiktig suksess, og at denne orienteringen arbeides det kontinuerlig for av toppledelsen og tilføres hele organisasjonen.

Oversikt MBA
Fag Type Arrangeres med samlinger Tilgjengelig nettstudium alle semestre
People, work and org. Kjernefag Høst 2024 Ja
Leadership, theory and practice Kjernefag 2025 Ja
Financial decicion making Kjernefag Høst 2024 Ja
Strategic marketing Kjernefag 2025 Ja
Delivering successful projects Kjernefag 2025 Ja
Developing and executing strategy Kjernefag Høst 2024 Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja