Master kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Strategic marketing

Filosofien som ligger til grunn for dette kurset er at markedsføringsorienterte selskaper setter kundene først, er innrettet på langsiktig suksess, og at denne orienteringen arbeides det kontinuerlig for av toppledelsen og tilføres hele organisasjonen.

Oversikt MBA
Fag Type Arrangeres med samlinger Tilgjengelig nettstudium alle semestre
People, work and org. Kjernefag Høst 2024 Ja
Leadership, theory and practice Kjernefag 2025 Ja
Financial decicion Kjernefag 2025 Ja
Strategic marketing Kjernefag 2025 Ja
Delivering successful projects Kjernefag Vår 2024 (mars – august) Ja
Developing and executing strategy Kjernefag Høst 2024 Ja
Economics for business Kjernefag Vår 2024 (januar – april) Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja