Coronaviruset og gjennomføring av samlinger

Nytt pr. 11. mars 2020

Addisco i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen vurderer fortløpende konsekvensene Coronaviruset (Covit-19) vil ha for eventuelle samlinger i de kursene vi avholder våren 2020. Situasjonen er pr nå uoversiktlig og den endres fra dag til dag.

Inntil nærmere beskjed kommer så er samlingene planlagt gjennomført. Men helse går først, så hvis Folkehelseinstituttet eller kriseteamene ved HVL eller UIB anbefaler å kansellere samlinger, så vil Addisco selvsagt følge disse rådene.

Ved eventuell kansellering av samling vil Addisco og kursarrangør se på hvilke alternativer som er mulige å få til, det være seg flytting av samlinger i tid, nettsamlinger, etc.