Vi hjelper deg videre - stipender

* Gjelder kun for de med tariffavtaler i tidligere FLT.

FLTs støtteordning for livslang læring er en medlemsfordel som skal bidra til å styrke din ansettbarhet i arbeidsmarkedet.

Støtteordningen er for deg som arbeidstaker, ordningen støtter ikke kurs og opplæring som er å anse som arbeidsgivers ansvar ihht Hoverdavtalens § 18.3 og det gis heller ikke støtte til kurser og opplæring som er å anse som samfunnets oppgave.

FLTs støtteordning opererer med følgende stipendsatser pr. år.

  1. Heltidsutdanning – inntil kr 81 000
  2. Deltidsutdanning – inntil kr 55 000
  3. Korte kurs – inntil kr 15 000 pr. år.

FLTs retningslinjer for støtte