Teknologiledelse – ekstra kursplasser vår 2022

Sammen med Universitetet i Bergen kan Addisco tilby noen ekstra kursplasser på Teknologiledelse (TEK) våren 2022. TEK er overlegent vårt mestselgende kurs noensinne.

Kurset gir innføring i organisasjon og ledelse av virksomheter som er  preget av teknologi og som er konkurranseutsette og kundeorienterte.

Opplegget skal trene studentene i å tenke analytisk omkring egen arbeidspraksis med utgangspunkt i moderne organisasjonsteori og utvikle evne til å se og foreslå konkrete forbedringstiltak på felt der dette er aktuelt.

På disse plassene praktiserer vi “først til mølla prinsippet”. Her kan du lese mer om kurset og søke opptak