BATTERITEKNIKK – Nytt kurs

Grip sjansen, lær om batteriteknikk!

Siste sjanse for å bli med på kurs denne høsten. Vi har 3 ledige kursplasser til batteriteknikk.

Batteriteknikk for el-kjøretøy er vårt nyeste tilskudd av spesialkurs. Nå får du sjansen til å tilegne deg grunnleggende kunnskaper om ulike typer batterier som brukes i el-kjøretøy. Det settes særlig fokus på oppbygging og tilvirkning av lithiumbatterier. Lær også om sikkerhetsrisikoer med tanke på brann og elektrisitet.

Batteriteknikk er et nettkurs uten samlinger. Dette kurset kan du gjennomføre ved siden av annet kurs du blir oppmeldt på høsten 2023.

Ta meg til kurset Batteriteknikk

Rask vekst i markedet for elbiler er en av forutsetningene for å oppfylle de globale målene for reduksjon av klimagassutslipp og bedre luftkvalitet i bysentra.
Elbiler tilfredsstiller også forbrukernes behov for en moderne, komfortabel kjøreopplevelse. Overgangen til batteridrevne kjøretøy vil endre bilindustrien radikalt i løpet av få år.

I samarbeid med Högskolan Väst tilbyr Addisco et nettkurs i Batteriteknikk. Kurset gir  3,5 studiepoeng og tar utgangspunkt i det økende behovet av batterier til el-kjøretøy. Dette er første kurs innen batteriteknikk. Det er planlagt lansert videreførende kurser i 2024/2025.