MBA kursprogram høst 2023

Topp utdanning fra topp universitet:

Gjennom vårt samarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier og Heriot-Watt University, som er et av Skottland høyest rangerte universiteter  tilbyr Addisco et MBA studium av internasjonal toppklasse til FLT-medlemmer.

MBA-studiet består av 7 obligatoriske fag og 2 valgfag. Du må søke fag for fag. Alt materiell og eksamener er på engelsk. Forelesninger ifm helgesamlinger  foregår på norsk. Studiet kan gjennomføres som fjernundervisning.  Opptakskravet er bachelorgrad, alternativt realkompetanse.

Alle fag tilbys som nettstudier i høstsemesteret 2023. Samtidig tilbyr vi som et ekstra servicetilbud til FLT medlemmer en alternativ studiemodell med samlinger i de to fagene nevnt nedenfor høsten 2023:

People, work and organisations

Financial decicion making