MBA kursprogram vår 2024

Topp utdanning fra topp universitet:

Gjennom vårt samarbeid med Høyskolen Kristiania Nettstudier og Heriot-Watt University, som er et av Skottland høyest rangerte universiteter  tilbyr Addisco et MBA studium av internasjonal toppklasse til FLT-medlemmer.

MBA-studiet består av 7 obligatoriske fag og 2 valgfag. Du må søke fag for fag. Alt materiell og eksamener er på engelsk. Forelesninger ifm helgesamlinger  foregår på norsk/engelsk. MBA-studiet er i sin opprinnelse lagt opp som digital fjernundervisning.  Men Addisco har inngått en avtale med Høyskolen Kristiania slik at vi også tilbyr helgesamlinger i de 7 obligatoriske emnene. Vi vil rullere hvilke fag som tilbys, slik at alle obligatoriske emner blir tilbudt med samlinger i løpet av en 4 semesters plan.

Alle fag tilbys som nettstudier i hvert semester. Samtidig tilbyr vi som et ekstra servicetilbud til FLT medlemmer en alternativ studiemodell med samlinger i de to fagene nevnt nedenfor våren 2024:

Economics for business

Delivering successful projects

Opptakskravet er bachelorgrad, alternativt realkompetanse.

Søk MBA-kurs