Søk studiestøtte vår 24

GJØR DEG SELV ANSETTBAR!

FLT medlemmer med tariffavtale kan nå søke støtte til etter- og videreutdanning for vårsemesteret 2024. Norges beste støtteordning for etter- og videreutdanning har blitt enda bedre. Du kan nå få støtte på inntil kr 75 000 pr studieår.

Du kan nå søke støtte til studier for vårsemesteret 2024. Søknadsfristen er 01. november.

Har du planer om å studere andre kurs/studier enn de som går i Addiscos regi, kan du søke stipend for skoleåret vår 24.

Her kan du lese retningslinjer for FLTs støtteordning til etter- og videreutdanning.

Søknadsskjema for studiestøtte finner du her