Nytt spesialkurs – Statistisk kvalitetsteknikk

Spesialkurs – Statisktisk kvalitetsteknikk, lær verktøy for å øke kvaliteten og redusere kostnader i din virksomhet.

I vår digitale verden samler vi og får tilgang på stadig mer data via våre IT-systemer. Helt essensielt for virksomheter vil det være å fange dataene og omstrukturere dem til informasjon som skal danne grunnlaget for drift.

Nettkurs med ukentlige Zoom treff og 2 helgesamlinger. Søknadsfrist 15. august.

Statistiske kvalitetsverktøy hjelper oss til å treffe hensiktsmessige valg. Gjennom kurset får du innsikt i helt essensiell kunnskap og verktøy om hvordan du kan nyttiggjøre deg resultater av innsamlete data fra virksomheten.

Du vil lære ulike teknikker for å analysere data. Kunnskapen du tilegner deg vil være nyttiggjørende i planlegging, gjennomføring og analysering av markeds- og kvalitetsarbeid.

Dette kurset kan du kombinere med annet kurs du studerer høsten 2023.

Les mer om kurset Statistisk kvalitetsteknikk.