Utdanningsstøtte for skoleåret høst 23 – vår 24

Norges beste støtteordning for etter- og videreutdanning har blitt enda bedre. Du kan nå få støtte på inntil kr 75 000 pr studieår.

Du kan nå søke støtte til studier for høstsemesteret 2023 – vårsemesteret 2024. Søknadsfristen er 01. juni.

Har du planer om å studere andre kurs/studier enn de som går i Addiscos regi, kan du søke stipend for skoleåret høst 23 – vår 24. De som skal studere Addisco kurs skal søke her

Her kan du lese retningslinjer for FLTs støtteordning til etter- og videreutdanning.

Søknadsskjema for studiestøtte finner du her