Stipend til studier høst 2024 – vår 2025

Har du planer om å studere høsten 2024 – våren 2025? Norges beste stipendordning har blitt enda bedre. Nå kan du motta inntil kr 81 000,- i stipend pr. år.

Ønsker du å studere kurs/studier som ikke arrangeres i Addisco regi, kan du* søke studiestipend for skoleåret høst 24 – vår 25.

Støtteordningen høyner stipendsatsene fra 2024. Nye stipendsatser er

Heltidsutdanning inntil kr 81 000,-
Deltidsutdanning inntil kr 55 000,-
Kortere etterutdanning inntil kr 15 000,-

Søknadsfrist er 01. juni.

*Støtteordningen er for de som er underlagt tariffavtale hvor det innbetales til (FLT) støtteordningen.

Her kan du lese retningslinjer for FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning.

Gå til søknadsskjema