Å være Addiscostudent

Høsten 2017 fikk jeg mulighet til å delta på Addisco – kurset “Markedsføring i Fagforbund.” Kurset gikk som helgesamlinger ved Høyskolen Kristiania i Oslo.

 

Tore Waters var kursleder. Unge Waters viste seg å være meget kompetent på feltet. I tillegg til å være en hyggelig fyr, var han med sine meninger og innsikt en meget inspirerende og flink foreleser. Vi fikk innføring i serviceløftet, fikse på  pain & drain, SWOT analyse og mye mer.

I løpet av dette studiet satte jeg som mål at vi i Tromsø – avdelingen skal bli 200 medlemmer innen 2021.(Pr nå har vi passert 160) Etter bestått eksamen senere på høsten hadde jeg fått mersmak. Gratis høyskoleutdanning gjennom Addisco, her var det bare å kjøre på. Da virksomheten jeg arbeider i er innen transportsektoren søkte jeg og kom inn på Logistikk – studiet i Trollhättan i Sverige. Første samling var lagt til Bergen. Her tok åtti år gamle Dag Ericson, professor i logistikk ved Universitet i Gøteborg pusten av oss. Han hadde noen fantastiske forelesninger og betraktninger rundt logistikk og ledelse. Ericson fokuserte på samarbeid innad og utad i virksomhetene. Vi lærte også om “Du Point” modellen. Noe morsomt hadde vi det også når vi spiste “city lunch” for kr 99,- SEK inkludert en øl, på en av de lokale restaurantene i Trollhättan. I løpet av disse samlingene opplevde jeg savnet til dem hjemme hver gang jeg dro av gårde, men det hindret meg ikke. Nå hadde jeg virkelig fått “blod på tann” og varslet fruen at høsten 2018 ville jeg søke “innovasjon og endringsledelse». Hun som har sett mer enn ett nyinnkjøpt produkt som mister min interesse etter et par tre dager, lo av mitt engasjement og sa kjør på!

 

Studiet gikk på Høgskolen Vest i Bergen og det var flaks for meg at Widerøe flyr direkte til og fra Bergen fra Tromsø. Nå kom jeg fram til Bergen et par timer før kursstart og kunne være hjemme rundt kl 18.00 på søndagene. Ikke alle i gruppa mi var helt fornøyd med karakteren C på eksamen, men jeg er fornøyd med det. Nå våren 2019 er jeg i gang med HMS ledelse og endring i Bergen. Allerede er vi blitt tilført kunnskaper om “PAIE modellen”, Målsetningen min nå er å kvalifisere for Bachelor grad i teknologiledelse. Og jeg er spent på hvilke studer som åpenbarer seg for høsten 2019 og ikke minst kommer jeg inn? Jeg mener å ha sett en rød tråd i hele opplegget, nemlig at det handler om å få mennesker til å samarbeide og jobbe mot felles mål. Jeg må også nevne et ekstra pluss, nemlig at man treffer andre studenter og bygger nettverk, som jeg også liker veldig godt.

Mine erfaringer med Addisco – studier er bare positive, og jeg vil rette en stor takk til våre framsynte tillitsvalgte som fikk i gang ordningen ved lønnsoppgjøret i 1992. Ettersom jeg kan begripe har man gjort seg erfaringer og kunnskaper om læresteder og hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det er tydelig for meg at man har valgt studiesteder, bosteder, reise og øvrige detaljer med omhu, til beste for studentene.  Vi studenter har en ting å konsentrere oss om, studiene. Dette aldeles ikke er noe man bare “surfer igjennom” det kreves at man først og fremst følger med på forelesningene, men også at “obligatoriske arbeidskrav” gjennomføres mellom samlingene. De som tror Addisco studier er en “feste-helg” har bommet totalt.

Til slutt vil jeg takke Addisco og FLT for muligheten som gis oss medlemmer med tariffavtale. Jeg ser virkelig fram til videre Addisco studier.