Fremtiden er nå! Kurs i 3-D printing

Et spesialkurs fra Addisco i samarbeid med Högskolan Väst.

Additiv produksjonsmetode er også kjent som 3-D printing. Det dreier seg om å fremstille produkter ved å bygge lag på lag, slik skiller det seg ut fra den tradisjonelle produksjonsmetoden (maskinering) hvor man fjerner/freser bort til man har fremstilt ønsket produkt. Fordelene ved additiv produksjonsmetode er mange, bl.a.

  • Mindre svinn
  • Redusert materiell og energiforbruk (produserer “on demand”)
  • Fordelaktig ved fremstilling av reservedeler
  • Mindre miljøavtrykk (FNs bærekraftmål)

 

ADDITIV PRODUKSJON
Det dreier seg om å ta i bruk 3-D printing for å fremskaffe nye komponenter og reservedeler. Kurset vil gi deg en grundig innføring i metoder og materialer som anvendes i fremstillingen av kritiske komponenter.

Søk kurset!