Master kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Developing and executing strategy

Developing and executing strategy gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv, i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess. Dette er ett av syv kjernefag i studiet Master in Business Administration.

En leders største utfordring er å finne mening i et vidt spekter av informasjon, og bruke verktøy og teknikker som egner seg når de skal drive organisasjonen gjennom et komplekst og stadig skiftende konkurransemiljø.

Kompleksiteten i det virkelige liv kan struktureres som en prosess som involverer målsetting, analyse av konkurranseposisjonen, valg av strategi, implementering av strategien og tilpasning til tilbakemeldinger over tid.

Strategisk planlegging handler først og fremst om å kunne tenke effektivt, og bruk av den strategiske prosesstilnærmingen krever også god forståelse for de andre kjerneområdene.

Oversikt MBA
Fag Type Arrangeres med samlinger Tilgjengelig nettstudium alle semestre
People, work and org. Kjernefag Høst 2024 Ja
Leadership, theory and practice Kjernefag 2025 Ja
Financial decicion making Kjernefag Høst 2024 Ja
Strategic marketing Kjernefag 2025 Ja
Delivering successful projects Kjernefag 2025 Ja
Developing and executing strategy Kjernefag Høst 2024 Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja