Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Tarjei Heggernes

Digital strategi og forretningsforståelse

Faget gir grunnleggende kunnskaper i hvordan digitale ressurser og teknologier påvirker forretningsdrift og utvikling av virksomheter.
Fokus i faget er å kunne se mulighetene, og truslene, som teknologi representerer for bedrifter innenfor ulike bransjer.

Digital forretningsforståelse tar deg et steg videre fra faget Strategi og virksomhetsutvikling (SVU). Det er en fordel, selv om det ikke er en forutsetning at du har gjennomført SVU før du starter Digital forretningsforståelse.

Faget skal gi en grunnleggende forståelse både for hvilke ressurser og systemer som finnes i virksomheter, informasjonen de inneholder, og hvordan de støtter bedriftens prosesser.

I tillegg tar faget opp hvordan nye digitale teknologier påvirker og kan påvirke både rammevilkår og prinsipper for forretningsdrift innen ulike bransjer. Faget tar opp teknologier som regnes med under Industri 4.0, endring av forretningsmodeller og digital strategi.

  • Digital forretningsforståelse gjennomføres med tre helgesamlinger. Samlingene har obligatorisk oppmøte.

Krav om oppmøte og særskilte opptakskrav
Høgskulen på Vestlandets krav om maks 20% fravær fra samlinger gjelder for dette kurset.

Utover de generelle opptakskravene som gjelder for høyere utdanning (disse finner du ved å følge linken i boksen til høyre på denne siden) har Høgskulen på Vestlandet  særskilte opptakskrav utover realkompetansekravet. Alle søkere som ikke har norsk statsborgerskap må fremvise bestått Bergenstest. Denne testen er en språktest som viser at du behersker norskspråket på et nivå tilsvarende karakter 4 i den videregående skolen. Her kan du lese mer om Bergenstesten: