Special kurs

Högskolan Väst

3,5 Studiepoeng

1/2 semester

Foredragsholder: Ingrid Elison

Industriens digitalisering – cyber security

I dagens samfunn hvor digitaliseringen utvikler seg med stormskritt i form av automasjon, big data, Internet of things (IoT) og skyløsninger, krever dette økt fokus på cybersikkerhet.
Dette kurset tar utgangspunkt i det økende behovet for cybersikkerhetsløsninger som som oppstår når stadig flere systemer blir automatiserte og oppkoblet mot hverandre, og til internett.

SØKNADSFRIST 10. FEBRUAR

Målet med kurset er å skape en forståelse for sikkerhetsproblematikken som oppstår ved digitalisering av industrien. Du får kunnskap om disse problemområdene samt teknikker, metoder for å redusere effekter av sikkerhetsbrister.
Kurset avsluttes med et case i form av en sikkerhetsanalyse.

Innhold:

  • Behovet for cybersikkerhet for Industri 4.0.
  • Angrepsvektorer, interne og eksterne trusler
  • Datakommunikasjon
  • Segmentering og virtuelle private nettverk
  • Sikkerhet for cyber physical systems
  • Identifisering, autentisering og kryptering
  • Demonstrasjon av datasentrisk cybersikkerhetsanalyse
  • Metoder for å identifisere hvilke data som er verdt og beskytte
  • Sikkerhetsanalyse, prosjekt utført på egen bedrift (hvis mulig)

Kurset tar utgangspunkt i det økte behovet for cybersikkerhetsløsninger som følger av at stadig flere systemer blir automatiserte og koblet til hverandre og internett. Kurset har som mål å gi en bredere forståelse av sikkerhetsproblemene som oppstår med digitaliseringen av industrien. Du får kunnskap om disse problemområdene samt teknikker, metoder og tilnærminger for å realisere potensielle effekter av sikkerhetsfeil. Kurset avsluttes med en case i form av en sikkerhetsanalyse som du om mulig gjennomfører på din arbeidsplass. Formålet med sikkerhetsanalysen er å identifisere eventuelle sikkerhetsverdier og mangler i et system.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres etter Högskolan Västs konsept om arbeidsintegrert læring, som har som mål å integrere teori og praksis på ulike måter i kurset. Teoriforelesninger er ispedd virkelighetsbaserte casestudier og eksempler. Deltakerne jobber med ulike saker som fortrinnsvis er hentet fra egen bedrift/virksomhet. Fra et faglig perspektiv studerer de egne eksemplene i forhold til teori (lærebøker og artikler), med støtte fra egne erfaringer og i diskusjon med lærere og andre kursdeltakere. Seminarene rundt de ulike casene inngår som viktige læringssituasjoner ved siden av obligatorisk pensum og ulike artikler.

Webinarer
Kurset gjennomføres med et par nettforelesninger og torsdag-søndagstreff i Trollhättan.

Kursmateriell
Kurset er basert på kompendiummateriale og aktuelle vitenskapelige artikler (hovedsakelig på engelsk) og rapporter.

Eksamen
Emnet eksamineres i ulike former med både muntlig og skriftlig presentasjon av laboratorier, seminarer og prosjektarbeid. Etter fullført kurs skal kursdeltakeren vise kunnskap og ferdigheter som er nyttige både for faglig virksomhet og for videre studier i faget.