Samlingsbasert kurs

Högskolan Väst

7,5 Studiepoeng

1 semester deltid

Industriens digitalisering

Hvor langt har din bedrift kommet innen Industri 4.0?

Digitalisering utfordrer og transformerer flere forskjellige områder i hverdagen vår og i arbeidslivet. I dette kurset er fokuset på de enorme mulighetene og utfordringene som oppstår når industrien digitaliseres. Med hvert nytt teknologisprang må man forstå hvordan teknologien fungerer for å utnytte den best mulig. Digitalisering påvirker selskaper på forskjellige måter, og til forskjellige priser avhengig av hvilke nye teknologier som kan brukes og hvordan selskapets verdikjede er strukturert.
Digitaliseringen gir selskapet muligheten til å forbedre effektiviteten, øke kvaliteten og redusere produksjonskostnadene, øke fleksibiliteten og nye inntekter. Med riktig kunnskap og innsikt i digitaliseringens utfordringer og muligheter, skaper du et godt grunnlag for strategiske og operasjonelle beslutninger. Målet er en produksjon som er smart, fleksibel og ressurseffektiv, som også bidrar til selskapets attraktivitet som arbeidsplass.

Nettkurs med oppmøtesamlinger:
Emnet gir bred kunnskap og forståelse for industrielle prosesser og ulike digitaliseringsteknikker som; Internet of Things (IoT), digitale tvillinger, cybersikkerhet, digital forsyningskjede, virtual reality, selvbestemmende robotceller big data og kunstig intelligens.

Du vil få kunnskap om effekten av disse teknikkene på forskjellige produksjonsprosesser, samt hvordan de er mulige å bruke i forskjellige produksjonsmiljøer. Oppsummert får du en systematisk tilnærming når du digitaliserer en virksomhet, og du lærer en innovativ måte å tenke på. Kurset er rettet mot de som har en grunnleggende forståelse av industriell drift.

Innhold

  • Generell gjennomgang av Industri 4.0
  • Virtuell fabrikk- og fabrikkskanning (Augumented Reality / Virtual reality)
  • Digitale tvillinger
  • Digital forsyningskjede og sporbarhet, f.eks. Blokkjede
  • IoT (Internet of Things) og analyse for eksempel prediktivt vedlikehold
  • Cybersikkerhet og maskinsikkerhet
  • Autonome produksjonsenheter, f.eks. Selvbestemmende robotceller
  • Big Data og kunstig intelligens