Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

Markedsføring (6340)

Målet med emnet er å gi en grunnleggende innføring i markedsføringsfaget og i markedsføringsledelse – og vise betydningen av å være markedsorientert.

Videre skal studentene få en grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring mot forbrukere.

Studentene skal forstå og verdsette betydningen av å være markedsorientert – spesielt hvor viktig det er å sette mål og utarbeide planer basert på innsikt i kunders behov og konkurrenters aktiviteter.

Digitalt nettkurs uten samlinger