Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester deltid

Metode 1 Statistikk og kvantitativ metode (6022)

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i programmet SPSS.

De enkelte trinn i forskningsprosessen gjennomgås fra problemstilling til analyse og rapportering. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger.

Du lærer å analysere et kvantitativt datamateriale som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen. Du skal etter gjennomført emne være i stand til å skrive en empiribasert rapport.

Digitalt nettkurs uten samlinger